Danışmanlık Hizmetleri

Tecmony, gerek mevcut teknolojik yapınızın analizini yaparak, gerekse yapılmış analizler üzerinden belirlenmiş ihtiyaçlara göre; ürünlerinizi geliştirmek, hizmetlerinizi ve servislerinizi genişletmek adına farklı teknolojileri sizlere sunarak, yeni ürünlerin mevcut yapınız ile uyumlanıp entegre bir şekilde çalışmasına aracılık ve danışmanlık yapar.

Bulut Danışmanlığı

Bulut servisleri sayesinde süreklilik, risk yönetimi ve maliyet optimizasyonu sağlanarak hizmetlerinizi yönetin, denetleyin ve işletin. Bunu yapabilmeniz için sizlerin mevcut uygulamalarını değerlendirip, hizmet ve servislerinizi doğru bulut servisleri ile bir araya getirerek, teknolojik beceri ve yetkinliklerinizi iyileştirmenize destek oluyoruz.  Geliştiricilerinizi, yenilikçi ve inovatif teknoloji ve metodolojilerle buluşturarak, daha hızlı, daha yönetilebilir ve ölçeklenebilir yeni hizmetler oluşturabilmelerine olanak sağlıyoruz.

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin sorunların belirlenmesi, yenilikçi yaklaşımlarla, uygun çözümlerin tavsiye edilmesi ve bu çözümlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm idari ve teknik desteğin sağlandığı hizmetlerdir.